Tuesday, September 4, 2007

Er målet nået?


Knap 12 timer senere ser PRÆCIS samme toglokum sådan ud. Har den flittige skribent så opnået det, han eller hun ville?
Næppe...

No comments: