Thursday, August 20, 2009

Sammenhængen mellem mentalt overskud og blogskrivning


Den, efterhånden lidet entusiastiske, læser af denne blog har måske undret sig over den lange tids tavshed.
Og det er jo sådan set ikke fordi, der ikke er sket noget - snarere tvært imod.
Men jeg er blevet ganske opmærksom på, hvor stor en sammenhæng der er mellem mentalt overskud, og lysten og evnen til at skrive her.

Men nu regner jeg så småt med at være tilbage på mere eller mindre fuld kraft, så i de kommende dage vil jeg ajourføre bloggen så den får, omend usædvanligt retrospektivt, fyldt hullerne - hullET - på knap et halvt år ud.

No comments: